Zaznacz stronę

O firmie

Econ od roku 1999 odpowiada za maksymalizację osiąganych wyników finansowych oraz długoterminowy rozwój spółek Grupy. Firma realizuje działania w zakresie budowania i nadzorowania strategii spółek z Grupy, analiz rynku związanego z gospodarką odpadami oraz sektorów pochodnych. Econ odpowiada za definiowanie nowych zagadnień rozwojowych dla organizacji, które następnie poddawane są ocenie potencjału biznesowego. Od ich wyniku uzależniony jest portfel działań inwestycyjnych realizowanych przez Grupę holdingową. 

Econ jest odpowiedzialny za przygotowanie i wdrażanie mechanizmów prewencyjnych oraz polityki compliance. Podejmowanie działań w tym zakresie ukierunkowane jest na eliminację zdarzeń uznanych za niewłaściwe oraz prowadzenie działalności biznesowej Grupy z należytą starannością.