Zaznacz stronę

Zakaz składowania – parametr 5/6/8.

W dniu 01 września 2015 roku ogłoszono Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach, określając graniczne parametry:

– ogólny węgiel organiczny (TOC) – 5% s.m.

– ciepło spalania – 6 GJ/Mg s.m.

– straty prażenia (LIO) – 8% s.m.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r.

Odpady o parametrach wyższych niż podane, a zatem osady ściekowe i większość odpadów wytwarzanych w procesach MBP oraz sortowania odpadów, nie będą mogły być składowane.