Zaznacz stronę

Econ Sp. z o.o. S.K.

ul. Ślęzoujście 5
54-105 Wrocław
T +48 71 364 77 20

KRS 0000362662
NIP 8992701364
REGON 021320174

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy.
Kapitał zakładowy wniesiony w całości: 50.000 zł

Zarząd spółki Econ Sp. z o. o.

Prezes Zarządu – Beniamin Noga
Wiceprezes Zarządu – Krzysztof Busz 

Prokurent samoistny – Maciej Bodnar
Prokurent samoistny – Filip Olenderek